Y SAWL NAD YDYN T YN SIARAD CYMRAEG NA SAESNEG [Non-English and Non-Welsh speakers]

Mae’r ffeithlenni hyn wedi’u llunio i esbonio rôl gwasanaethau iechyd y DU, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), i unigolion sydd newydd gyrraedd sy’n chwilio am loches. Maent yn delio â materion fel rôl meddygon teulu, eu swyddogaeth fel ffordd i mewn i wasanaethau iechyd, sut i gofrestru a sut i fanteisio ar wasanaethau brys.

Mae gofal arbennig wedi’i ddefnyddio i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhoi mewn iaith glir, ac mae’r cynnwys a’r arddull wedi’u rhoi ar brawf gyda grwpiau defnyddwyr. Agorwch y taflenni yn un o’r ieithoedd canlynol

These fact sheets have been written to explain the role of UK health services, the National Health Service (NHS), to newly-arrived individuals seeking asylum. They cover issues such as the role of GPs, their function as gatekeepers to the health services, how to register and how to access emergency services.

Special care has been taken to ensure that information is given in clear language, and the content and style has been tested with user groups. Open the leaflets in one of the following languages

england English    SaesnegUrdu Urdu   Wrdw
albania Albanian   Albanegindia Hindi   Hindi
egypt Arabic    Arabeglithuania Lithuanian   Lithwaneg
bulgaria Bulgarian   Bwlgaregpoland Polish   Pwyleg

china Chinese (Cantonese)

Tsieineeg (Cantoneg)

portugal Portuguese   Portiwgaleg

china Chinese (Mandarin)

Tsieineeg (Mandarin)

spain Spanish    Spaeneg
russia Russian  RwsiegFrench French   Ffrangeg
Turkish Turkish  TyrcegPunjabi Punjabi    Punjabi
Gujerati Gujerati   GujeratiSomali Somali   Somali
Croatian Croatian   CroategBengali Bengali    Bengaleg
Iran Farsi     Farsi
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website