Opening Times   Oriau Agor  FOR BOOKED APPOINTMENTS ONLY

Monday/Dydd Llun08:30 - 18:00
Tuesday/Dydd Mawrth08:30 - 18:00
Wednesday/Dydd Mercher08:30 - 18:00
Thursday/Dydd Iau08:30 - 18:00
Friday/Dydd Gwener 08:30 - 18:00
Weekendclosed

Os oes arnoch angen triniaeth frys na all aros nes bydd y feddygfa'n agor, ffoniwch 111, neu 0345 46 47

For medical advice or treatment out of hours please phone  111, or 0345 46 47

Mae ein gwasanaeth gofal ar unwaith ar gyfer cleifion Bron Derw sydd angen gofal ar unwaith yn dechrau am 8.30am tan 12.00pm  a 1.30pm tan 4.00pm. Caiff cleifion eu gweld gan unrhyw un o'r clinigwyr sy'n gweithio ar adeg y sesiynau hynny ac ni fyddwn yn derbyn ceisiadau i weld clinigwyr penodol. Mae modd trefnu apwyntiadau at y dyfodol gyda chlinigwyr penodol ymlaen llaw. Mae angen trefnu apwyntiadau gyda nyrsys ac apwyntiadau gofal iechyd ymlaen llaw.

 

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website