Gwasanaethau nad ydynt yn rhan o'r GIG       Non-NHS Services

Nid yw rhai gwasanaethau a ddarperir wedi'u diogelu o dan ein contract â'r GIG ac felly codir tâl am y rhain. Mae enghreifftiau'n cynnwys y canlynol:

  • Archwiliadau meddygol cyn cyflogaeth, chwaraeon a gofynion gyrru (HGV, PSV ac ati).
  • Ffurflenni hawliadau yswiriant
  • Presgripsiynau i fynd â meddyginiaeth dramor
  • Nodiadau salwch preifat
  • Tystysgrifau brechu

Caiff y ffioedd a godir eu seilio ar raddfeydd awgrymedig Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) a bydd ein staff derbynfa yn fwy na bodlon i'ch cynghori yn eu cylch ynghyd â pha apwyntiadau sydd ar gael.

Some services provided are not covered under our contract with the NHS and therefore attract charges. Examples include the following:

  • Medicals for pre-employment, sports and driving requirements (HGV, PSV etc.)
  • Insurance claim forms
  • Prescriptions for taking medication abroad
  • Private sick notes
  • Vaccination certificates

The fees charged are based on the British Medical Association (BMA) suggested scales and our reception staff will be happy to advise you about them along with appointment availability.
 

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website