This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Practice Management

Mrs Shelagh Price

Rheolwr y Practis   Practice Manager Mrs Shelagh Price

Mae Shelagh yn gyfrifol am weithrediad y practis o ddydd i ddyddd.

Shelagh is responsible for the day to day running of the practice.

Mrs Sian Lewis

Dirprwy Reolwr y Practis     Deputy Practice Manager   Mrs Sian Lewis

Reception

Mrs Sioned Williams

 Rheolwr y Dderbynfa      Reception Manager

Mae derbynyddion yn gyswllt pwysig i gleifion â'r practis a nhw yw'ch pwynt cyswllt cyntaf am ymholiadau cyffredinol. Gallant ddarparu gwybodaeth sylfaenol am wasanaethau a chanlyniadau ac maent yn eich cyfeirio at yr unigolyn cywir gan ddibynnu ar eich problem neu'ch ymholiad iechyd. Mae derbynyddion yn trefnu'r rhan fwyaf o apwyntiadau gyda'r meddygon teulu a nyrsys. Maent hefyd yn cyflawni tasgau pwysig eraill fel rhoi presgripsiynau amlroddadwy a delio ag ymholiadau am bresgripsiynau.

Receptionists provide an important link for patients with the practice and are your initial contact point for general enquiries. They can provide basic information on services and results and direct you to the right person depending on your health issue or query. Receptionists make most of the patient appointments with the GP's and nurses. They also perform other important tasks such as issuing repeat prescriptions and dealing with prescription enquiries.

Receptionists provide an important link for patients with the practice and are your initial contact point for general enquiries. They can provide basic information on services and results and direct you to the right person depending on your health issue or query. Receptionists make most of the patient appointments with the GPs and nurses. They also perform other important tasks such as issuing repeat prescriptions and dealing with prescription enquiries.

Ms Jeanette Hughes

Arweinydd y Tîm    Team Leader

Mae derbynyddion yn gyswllt pwysig i gleifion â'r practis a nhw yw'ch pwynt cyswllt cyntaf am ymholiadau cyffredinol. Gallant ddarparu gwybodaeth sylfaenol am wasanaethau a chanlyniadau ac maent yn eich cyfeirio at yr unigolyn cywir gan ddibynnu ar eich problem neu'ch ymholiad iechyd. Mae derbynyddion yn trefnu'r rhan fwyaf o apwyntiadau gyda'r meddygon teulu a nyrsys. Maent hefyd yn cyflawni tasgau pwysig eraill fel rhoi presgripsiynau amlroddadwy a delio ag ymholiadau am bresgripsiynau.

Receptionists provide an important link for patients with the practice and are your initial contact point for general enquiries. They can provide basic information on services and results and direct you to the right person depending on your health issue or query. Receptionists make most of the patient appointments with the GP's and nurses. They also perform other important tasks such as issuing repeat prescriptions and dealing with prescription enquiries.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website